Medlemsskab

BOGTRYKMUSEET I ESBJERG

Bliv medlem af Bogtrykmuseet


Som støttemedlem modtager du hvert år museets bog.

Det koster 150 kroner årligt at være medlem.

Send dit navn, adresse og telefonnummer på nedenstående mailadresse.


OBS!

Portotillæg for udenbys medlemmer udgør 50 kr.

Støttemedlemmer har desuden gratis adgang på museets åbningsdage.


info@bogtrykmuseet.dk

Årets medlemsbog 2019

er skrevet af fisker og foreningsmand

Verner Christensen


Bogen fortæller om Verners liv som fisker, han startede som fisker dagen efter hans konfirmation, senere engagerede han sig i mange foreninger, hvor han  kom i betyrelsen og også virkede som formand.


BOGTRYKMUSEET  I  ESBJERG  |  BORGERGADE 6  |  6700 ESBJERG  |  75 13 04 05  |  www.bogtrykmuseet.dk